JPVT

Junioripesisvalmentajatutkinto

 

Tutkinnon tavoitteet

-Tutkinnon suorittanut omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen lasten liikuntatoiminnan kasvatuksellisista mahdollisuuksista ja osaa toimia erilaisissa kasvatustilanteissa
-Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa toimivan 7-14v lasten liikuntaharjoituksen.
-Tutkinnon suorittanut hallitsee pesäpallon lajitaitojen ydinkohdat, tärkeimmät pelinsäännöt sekä pelinjohdon perusteet.

Kohderyhmä

-F-, E- ja D-juniorijoukkueiden valmentajat ja pelinjohtajat
-Pesiskoulujen ohjaajat

Tutkinnon laajuus

-50 tuntia, josta kontaktiopetusta 30 tuntia

Toteutustapa

-Viikonloppu la-su (22 tuntia)
-Sisältää sekä teoriaopetusta (n. 50 %) että käytännön harjoituksia (n. 50 %) ryhmän tarpeiden mukaan
– pelinjohtopäivä  la/su (8 tuntia)

Etätehtävät

-Perehtyminen 150 sivuiseen Juniori Pesis Valmentajan oppaaseen, josta suoritetaan kirjallinen koe
-Opinnäytetyön tekeminen, johon on viisi (5) vaihtoehtoista suoritustapaa

Tutkinnon sisältö

-Pesäpallon kasvatuksen idea ja toteutuskeinot
-Juniorijoukkueen valmentajan rooli ja tehtävät
-Joukkuehengen rakentaminen ja valmentajan vuorovaikutustaidot
-Pesäpallon harjoittelun painopisteet eri ikävaiheissa
-Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen
-Pesäpallon perussuoritusten (lyönti, heitto, kiinniotto ja juoksu) ydinkohdat ja liikekehittelyn eteneminen
-Junioreiden fyysisten ominaisuuksien kehittäminen
-Harjoitustapahtuman suunnittelu ja käytännön toteutus
-Juniorijoukkueen pelinjohtamisen painopisteet
-Junioripelaajan pelikäsityksen kehittäminen ja pesäpallon taktiikka

Materiaali

-Tutkinnon suorittajat saavat 155-sivuisen JunioriPesisvalmentajan oppaan + opetusmoniste pesäpallon perustaitojen opetusketjuista