NJ

NuoriJohtaja-koulutus

Koulutuskokonaisuus

-10 opintoviikon laajuinen
-koostuu neljästä osa-alueesta:
– NJ-tiimin kohtaamiset
– Käytännön projektit
– Etätehtävät
– Oppimisraportti
-Jokainen laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman
-Jokaisella koulutukseen osallistujalla oma tai ryhmän tutor

Koulutusjaksot

1. Oppiminen

– ryhmähenki
– yhteiset tavoitteet
– henkilökohtaiset oppimismenetelmät
– itsensä johtaminen
– oman projektin käynnistäminen
– HOPS – henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

2. Johtaminen

– leadership – management
– vapaaehtoinen johtaminen
– seuran johtaminen

3. Projektin toteutus

– projektin suunnittelu
– projektin taloushallinta
– projektin johtaminen ja organisointi
– tiimityöskentely

4. Markkinointi

– markkinoinnin perusteet
– oman seuran markkinointi
– sponsorointi

5. Viestintä ja esiintymistaito

– viestinnän perusteet
– seuran tiedottaminen
– neuvottelutaito
– kokoustekniikka
– persoonallinen esiintyminen

6. Seuran kehittäminen ja talous

– seuran strategia
– budjetointi
– tilinpäätös
– talousseuranta
– järjestön lainsäädäntö

7. Päätösjakso

– kansainvälisyys
– yrittäjyys
– tapakulttuuri, kieli