PML

Pesisjuniorin Monipuolinen Liikunta-kurssi

PML-ESITE!

Tutkinnon tavoitteet

-Tutkinnon suorittanut tietää ja ymmärtää lasten fyysisen kehittymisen (varsinkin hermojärjestelmän) lainalaisuudet ja herkkyyskaudet
-Tutkinnon suorittanut ymmärtää monipuolisen liikkumisen merkityksen pesäpallon eri lajitaitojen oppimisessa ja osaa soveltaa pelejä, leikkejä ja harjoitteita lapsille sopiviksi monipuolisella tavalla

Kohderyhmä

-G-, F- ja E-juniorijoukkueiden ohjaajat ja pelinjohtajat
-Kaikki lasten monipuolisesta liikuttamisesta kiinnostuneet henkilöt

Tutkinnon laajuus

-Päivän koulutus

Toteutustapa

-Jakso sisältää puoliksi teoriaa ja käytännön harjoituksia
-Koulutus ei sisällä etätehtäviä

Tutkinnon sisältö

-Lapsen kehityksen tukeminen monipuolisen liikunnan avulla
-Elinjärjestelmien ja hermoston kehitys
-Herkkyyskaudet liikuntataitojen oppimisessa
-Perusliikkeet ja liiketekijät
-Harjoittelun, levon ja ravinnon yhteys
-Erilaiset oppimistavat
-Pelaamalla oppiminen
-Oman kehon käyttö, rytmitykset
-Pelit ja leikit

Tutkinnon materiaali

-Tutkinnon suorittaja saa PML-kansion, joka sisältää teoriaosuuden em. tutkinnon sisältöaiheista sekä Naperopesiksen ohjaajan oppaan